Karty Usług Powiatowego Zarządu Dróg w Pile

PZD 1 - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

PZD 2 - Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - reklamy, obiekty handlowe i usługowe.

PZD 3 - Wydanie zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

PZD 4 - Wydanie zezwolenie kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego.

PZD 5 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

PZD 6 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych.

PZD 7 - Zgłoszenie szkody w związku z uszkodzeniem pojazdu, mienia lub szkody na osobie, powstałej na drodze powiatowej.

  • data utworzenia strony: 15-12-2021 | 14:22
  • data ostatniej modyfikacji: 26-02-2023 | 16:19