Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na lata 2020 - 2023

1.  Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024 (II standard)

     Załącznik nr 1 do Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024 (standard II).
     Podział dróg w oparciu o przyjęte standardy.

2.  Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024 (III-VI standard)

     Załącznik nr 1 do Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024 (standard III - VI).
     Podział dróg w oparciu o przyjęte standardy.

     Załącznik nr 2 do Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024 (standard III - VI).
     Wykaz wszystkich miejsc przewidzianych do posypywania środkami chemicznymi.

  • data utworzenia strony: 29-12-2021 | 14:07
  • data ostatniej modyfikacji: 29-12-2021 | 14:07