Forma prawna działania

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile działa na podstawie uchwały Nr VI/83/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu.                                 

Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego, wykonującą zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, określone przepisami prawa.

Zarząd Dróg realizuje zadania należące do zarządcy dróg powiatowych, określone w przepisach prawa dotyczących dróg publicznych i innych przepisach.                                                                           

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile jest jednostką budżetową.

 

 

  • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:16
  • data ostatniej modyfikacji: 15-12-2021 | 14:17